שאלון התאמה וראיון

השתתפות בשיעורים המעשיים היא על בסיס מילוי שאלון התאמה וראיון.

ניתן למלא את שאלון ההתאמה רק פעם אחת בשנה.

להרשמה למילוי השאלון יש למלא טופס הרשמה לתואר שני. הטופס נמצא בדף הבית של אתר בר אילן www.biu.ac.il . בנוסף, יש לשלוח גיליון ציונים לועדה לתואר שני לפי הכתובת: הועדה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 52900 , ולציין "הרשמה למחלקה לתרגום".
 
לברורים נוספים נא לפנות למחלקה במייל: trans@mail.biu.ac.ill או בטלפון 03-5318227.