מועמדים

מערכת השעות לשנת הלימודים תשפ"ב

לוח השנה תשפ"ב

מידע למתעניינים בלימודים במחלקה לתרגום וחקר התרגום.

 

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים  

לתואר שני ולתואר שלישי לשנת תשפ"ב.

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשפ"ב מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו 

אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר שני ושלישי בשנת תשפ"ב אשר התקבלו  לתואר שני ולתואר שלישי.

המלגות יוענקו בסמס' ב' תשפ"ב.

יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם ללשכת הפקולטה למדעי הרוח בנין 1002 קומה 3 חדר 308 בהקדם:

בניגוד למצויין בטפסים, ניתן להגיש בקשות עד סוף סמסטר א' תשפ"ב. תשובות יינתנו בתחילת סמסטר ב' תשפ"ב.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/MA   קישור לדף מלגות לתואר שני.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/PHD  קישור לדף מלגות לתואר שלישי.