סגל מינהלי

שםסמל מיון תפקיד טלפון
גב' כהן נעמי מזכירת המחלקה 03-5318227
מר יוסיאן אהוד אחראי מעבדה 050-7104024