קרינה מססה וסטפני בינדר בשיחה עם הסופרות סבין הוין וסופי שטרן