התקבלות יצירתו של א"ב יהושע בתרגום לאיטלקית: ספרות מתורגמת כמרחב ביניים בין-תרבותי בעל פוטנציאל תרפויטי

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Advisor: 
Brief: 
תקציר בלועזית: