דער קונצנמַאכער פון לובלין: התמודדות עם מחסרים בתרגום עצמי משותף מיידיש לאנגלית ולעברית

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Brief: 
תקציר בלועזית: