יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Advisor: 
Brief: 
תקציר בלועזית: