עיבודו של טקסט אמביוולנטי לאופרה: העיבוד של דוד זבה ל-Alice's Adventures in Wonderland מאת לואיס קרול כמקרה מבחן

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Brief: 
תקציר בלועזית: