תואר שני תרגום ככלי להקניית השפה האנגלית TEFL

תואר שני בתרגום וחקר התרגום

מגמה: תרגום ככלי להקניית אנגלית כשפה זרה (TEFL)

השלמת חובות לתואר שני ב-3 סמסטרים בלבד!

תואר שני בתרגום וחקר התרגום במגמה: תרגום ככלי להקניית אנגלית כשפה זרה (TEFL) נולד מההכרה בצורך שהאוניברסיטאות ישפיעו בתחום החשוב של הקניית השפה האנגלית בכיתה.  אוניברסיטת בר-אילן מתאימה לכך במיוחד הודות לקיומן, זו לצד זו, של המחלקה לתרגום וחקר התרגום והיחידה לאנגלית כשפה זרה. המרצים בכל אחת מהן מהווים את חוד החנית בתחומי התמחותם הן מבחינה מחקרית והן מבחינת ניסיונם בשטח. שיתוף הפעולה ביניהן הינו טבעי ומתבקש מכיוון שתרגום ממלא היום תפקיד חשוב בהקניית  שפה.

קורסי TEFL במסגרת התכנית החדשנית מציעים תמהיל ייחודי של לימודים  עיוניים ומעשיים, שיעשירו את הבסיס התיאורטי של המשתתפים ויציידו אותם בכלי הוראה יישומיים. התכנית פותחת בפני הלומדים בה אפשרויות שונות: אפיקי קריירה חדשים, התפתחות מקצועית, מסגרת מוצקה להקניית השפה האנגלית בכיתה והבנת תהליך התרגום של דובר העברית.

תכנית הלימודים:

4 שיעורים עיוניים סמסטריאליים בחקר התרגום בנושאים כגון:

אתגרים בתרגום ומתורגמנות, הנהרות בחקר התרגום, תרגום ושכניו הקרובים, תרגום ואידאולוגיה, דתות ותרגום, שיטות מחקר בתורת התרגום, סוגיות יסוד בתרגום - בין הצורני והחברתי, Jewish Identity in Translation Israeli-American Encounters:

2 קורסים סמינריוניים שנתיים בנושאים כגון:

לשון וכוח – השוואה בין תרבויות והשלכות לתרגום, תרגום: בין זיכרון והיסטוריה, תרגום במאה ה-21, תרגום הומור בגישה פרגמטית, תרגום ללא חציית גבולות: בין ובתוך שפות, תרגום ספרותי בראי המחקר

3 שיעורי תרגום מעשיים שנתיים:

תרגום בכתב מעברית לאנגלית, תרגום בכתב מאנגלית לעברית, תרגום בע"פ מאנגלית לעברית

 

6 קורסי TEFL סמסטריאליים (חובה):

1. Language Learning and Technology

2. Educational Linguistics

3. EFL Reading: Theory, Pedagogy, and Assessment

4. Teaching Literature in the EFL Class

5. EFL Writing and Pedagogy

6.Teaching Vocabulary in the EFL Classroom – Bridging Theory and Practice

 

2 קורסי יהדות שנתיים כמקובל באוניברסיטת בר אילן.

בשנה"ל תשפ"א הלימודים יהיו מרוכזים ביום לימודים אחד, יום ראשון (לא כולל לימודי יהדות, שאותם ניתן ללמוד כקורסים מתוקשבים במלואם).

 

שכ"ל: 27,400 ₪ לכל התואר (עדכני למרץ 2020) , כמקובל בתואר שני, בפרישה לפי שנים.

 

דרישות כניסה: בעלי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה, שאלון התאמה וריאיון אישי.

המגמה מתאימה במיוחד למורים לאנגלית.

לפרטים והרשמה: דוא"ל: trans@biu.ac.il      טלפון 03-5318227