ספרות ילדים מתורגמת ואידאולוגיה בברית המועצות, 1960-1930