ב-22.3.21 בשעה 10:00 תתקיים הרצאתה של ד"ר נעמה כהן הנגבי בנושא משברים נפשיים אחרי לידה בימי הביניים

במסגרת קבוצת המחקר "תפיסות תרבותיות של רגשות בימי הביניים והעת החדשה המוקדמת" בראשות פרופ' טובי ביברינג וד"ר הילה קרס

למידע נוסף