אנו גאים במרצי המחלקה ובוגריה שהשתתפו כמתורגמנים בקונגרס הציוני העולמי ה-38!