ברכות לד"ר עמרי אשר ולשותפתו ד"ר אלה גליקסון מבית הספר למנהל עסקים, על זכייה במענק הרקטור לקבוצות מחקר רב-תחומיות לשנת תשפ"א

קבוצת המחקר בראשותם בוחנת את מערכת היחסים בין האדם והמכונה בפריזמה של התרגום. הקבוצה תחקור את השפעותיהן של ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בתחום התרגום על תפיסתו העצמית וזהותו המקצועית של המתרגם, ואת ההנחות האנושיות הרווחות ביחס לתרגום מכונה.