ברכות לד"ר עמרי אשר שספרו Reading Israel, Reading America: The Politics of Translation between Jews יצא לאחרונה בהוצאת סטנפורד