ברכות לפרופ' אלדעה ויצמן על פרסום ספר בעריכתה (יחד עם פרופ' אניטה פטצר) בהוצאת בנימינס - The construction of 'Ordinariness' across media genres