המחלקה לתרגום וחקר התרגום מציעה לקהל הסטודנטים לתואר ראשון שנה ג'  ומעלה ולתלמידי תואר שני ושלישי להצטרף לקורסים חדשים.

 

הרשמה לקורסים חדשים, סמסטריאליים ושנתיים, במחלקה לתרגום

 

המחלקה לתרגום וחקר התרגום מציעה לקהל הסטודנטים לתואר ראשון שנה ג'  ומעלה ולתלמידי תואר שני ושלישי להצטרף לקורסים חדשים.

הקורסים פתוחים רק לתלמידים אשר ממוצע ציוניהם 85 ומעלה, והקורס באנגלית פתוח רק למי שיש לו כבר "פטור" באנגלית שפה זרה.

 

להלן רשימת הקורסים:

קורס בסמסטר א', ימי שני 10-12, בשפה האנגלית: Israeli-American Encounters: Jewish Identity in Translation. הקורס מקנה 1 נ"ז.

קורס בסמסטר ב', ימי שלישי 8-10: סוגיות יסוד בתרגום – בין הצורני והחברתי. הקורס מקנה 1 נ"ז.

סמינריון שנתי, ימי ראשון 18-20: תרגום: בין זיכרון והיסטוריה. הקורס מקנה 2 נ"ז.

סמינריון שנתי, ימי שני  14-16: תרגום במאה ה-21. הקורס מקנה 2 נ"ז.

רצ"ב סילבוס הקורסים לעיונכם.

 לפרטים נוספים: trans@biu.ac.il