גב' מרלן שמעוני

גב'
הוראת תרגום במסלול הצרפתי

פרסומים

Literary translations French-Hebrew-French

From Hebrew to French: Children book in rimes “Daphna à la découverte du monde” (“הרפתקאות דפנה בעולם הגדול” by Tamir Elchayani, 2014)

From German to French: “Bauhaus: Jerusalem” (Ulrich Knifinke, 2012),

From Hebrew to French: “Eclectic Style in Tel Aviv”(Tami Lehrer, 2012)

From Hebrew to French: “Histoire du Rabi ha-Gaon Khalifa Ben Malka, Tsadik d’Agadir - Introduction to Kaf Naki” ( “תולדות הרה"ג כליפא בן מלכה, איש אגדיר”by Moshe Amar, 2013)

From Hebrew to French:Glocalisation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises: Développement et caractérisation du champ de la RSE en Israël(“הגלוקליזציה של תחום האחריות התאגידית בישראל” by Talia Aharoni, 2016. PhD Thesis

From Hebrew to French:Rois de grâce et de bonté(“מלכי חסד” by Chlomo Miyara, 2018. Limited printing – Tribute to Morocco’s Kings)

From French to Hebrew (in process): “De Vichy à Jérusalem : mémoires d’un jeune homme rangé” (Jacques Maurice Lévi, 2018).