גב' שרון גיצלטר

גב'
הוראת תרגום בעל-פה מעברית לאנגלית
גב' שרון גיצלטר