דפוסי התקשורת בין רופאים למטופלים שאינם דוברי עברית בישראל: