דפוסי התקשורת בין רופאים למטופלים שאינם דוברי עברית בישראל:

דפוסי התקשורת בין רופאים למטופלים שאינם דוברי עברית בישראל:

שנה: 
מחבר: 
רובנובסקי יהודית
Foreign Author name: 
Rubanovsky Judith