הקול והזעם: מחלוקת וקונפליקט

Sound and Fury: Controversy and Conflict

שנה: 
מחבר: 
שרון יהודית
Foreign Author name: 
Sharon Judith