שלחו לחבר

מדינה מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו: על התרגום המסקרן למילים המקראיות "(כתונת) פסים" ו"סריס"