שלחו לחבר

קשיים העולים בתרגום דברי יהדות בהדגשה על תרגום יצירות עגנון