מלגות

מדי שנה מקבלים שני סטודנטים מלגת לימודים ונשלחים לבית הספר הגבוה לתרגום בפריס .L'École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT)  המלגות ניתנות על-פי החלטת שגרירות צרפת.

למלגות של האוניברסיטה ראו  מלגות והלוואות.