עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2003 תרגום האירוניה ב"מילכוד-22" MA הירש גליה ויצמן אלדעה
2004 דפוסי תקשורת בין מהגרי עבודה בישראל לבין נותני השירות הרפואי: מרפאת "רופאים לזכויות אדם" כמקרה מבחן MA שוסטר מיכל שלזינגר מרים
2004 יצירתיות בתרגום שירה - מחקר אינטרוספקטיבי; התחקות אחר תהליכי תרגום משפה ילידית (עברית) לשפה שנייה (ערבית) ושיקופם על יסוד דיווח עצמי MA קארידי נירה שלזינגר מרים
2004 דפוסי תמיכה ואתגור בראיונות מעמתים בערבית ובעברית MA לוי עירית ויצמן אלדעה
2005 מה קורה בקופסה השחורה: תיקונים עצמיים בתרגום סימולטני בצמד השפות עברית ואנגלית MA פילוס אסנת שלזינגר מרים
2006 נורמות וכללי אתיקה בקרב מתורגמנים בבתי-משפט צבאיים: בית המשפט יהודה כמקרה מבחן MA ליפקין שירה
2006 גישור לשוני ותרבותי בעת המפגש הרפואי עם דוברי אמהרית: תפקיד המתורגמן הרפואי בעיני עצמו ובעיני ספקי השירות הרפואי התלויים בו MA סרי גתית
2006 אירוניה לשונית בדו-שיח ברומן Pride and Prejudice לג'יין אוסטן והשוואת מקור ותרגום MA ארד יוליה ויצמן אלדעה
2006 תרגומה מול תרגומו - תרגום ומגדר MA אלרז ענבל שלזינגר מרים
2006 פענוח אירוניה ותרגומה בספרות זרם התודעה MA סמדר ציוני ויצמן אלדעה