English שלחו לחבר

מה עושים בוגרינו?

  • מרלן שמעוני

    תרגום

    ריאיון עם מרלן שמעוני, העומדת לסיים את לימודי התרגום במסלול הצרפתי של המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר-אילן, וגם מנהלת את החלק הצרפתי של דף הפייסבוק של…

  • יהודה פורת

    אנגלית, צרפתית

    ריאיון עם בוגר המחלקה שנבחר בשל הצלחתו בלימודים ובקריירה בתרגום