Placeholder Image

הוראת סגנון עברי למתרגמים

ד"ר נחמה ברוך

טלפון
דוא"ל
nbnb2121@gmail.com
משרד
211
שעות קבלה
בתיאום מראש
מידע נוסף

עוסקת בעריכת טקסטים מסוגים שונים: עריכת ספרי עיון, עריכת ספרי מדע, עריכת תרגום, עריכת אינטרנט ועוד.

 •  2001–2006: עריכת לשון של לשוננו, כתב-העת של האקדמיה ללשון העברית.
 •  2002–2005: עריכת לשון של סקריפט, כתב-העת של האגודה הישראלית לאוריינות.
 •  עריכת ספרים אקדמיים בהוצאת מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב.
 •  עריכת תרגום של ספרי פרוזה, הוצאות ספרים שונות.
 •  עריכת ספרי עיון (היסטוריה, משפט ועוד) בהוצאות ספרים שונות.

לקט עבודות:

 •  משה בר-אשר ומשה פלורנטין (עורכים), מחקרים בשומרונות, בעברית ובארמית, מוגשים לאברהם טל, מוסד ביאליק: ירושלים, תשס"ה.
 •  יורם פרי, יד איש באחיו: רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל, תל-אביב: הוצאת בבל, 2005.
 •  http://www.hhs.ph.biu.ac.il/about/ - גוף בפעולה: הומאוסטזיס בגוף האדם (אתר אינטרנט), אוניברסיטת בר-אילן ומשרד החינוך.
 •  יוסף נבו (עורך), שכנים במבוך: יחסי ישראל-ירדן לפני הסכם השלום ואחריו, תל-אביב: מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, 2004.
 •  תמר סוברן, שפה ומשמעות: סיפור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 2006 (הספר זכה בפרס בהט)
 •  החברה הערבית בישראל: אוגדן, ירושלים: יזמות קרן אברהם, 2009.
 •  דוד ביאל, לא בשמים: מסורת המחשבה היהודית החילונית, ירושלים: מכון הרטמן, 2011.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2022