גב' נרי סבנייה-גבריאל

גב'
הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי ומיומנויות מחשב
גב' נרי סבנייה-גבריאל
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 
מידע נוסף: 
פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, תשס"ד
יועצת בענייני תרגום להנהלת בתי המשפט

פרסומים

תחומי עניין

תחומי עניין: