ימים פתוחים במחלקה לתרגום בימים ראשון ,שני ושלישי 18-20 במארס

ימים פתוחים במחלקה לתרגום
בימים ראשון ,שני ושלישי 18-20 במארס יתקיימו ימים פתוחים במחלקה.
ניתן יהיה להיכנס לשיעורים ולשוחח עם הצוות.