בשנת תשע"ט תיפתח תכנית לימודי תעודה בתרגום

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ומתמקדת בהכשרה מקצועית.