ברכות רבות לפרופ' אלדעה ויצמן על קבלת התואר פרופסור אמריטה! פרופ' ויצמן תמשיך ללמד ולהנחות במחלקה.