השפעת האמריקניזציה של התרבות הישראלית על התרגום הספרותי מאנגלית לעברית במחצית השנייה של המאה ה-20

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר: 
תקציר בלועזית: