הרשמה לתכנית התואר השני והדוקטורט

בימים אלה מתקיימת הרשמה לתכניות התואר השני והתואר השלישי במחלקה. לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות המחלקה