אנחנו על המפה! המחלקה התקבלה לרשת אוניברסיטאות מרחבי העולם שהדוקטורט שלהן בחקר התרגום נחשב לאיכותי ויוקרתי ביותר.

כדי להתקבל לרשת, שמקימה החברה האירופית לחקר התרגום, היה עלינו להפגין מצוינות בתכנית הלימודים, בעבודות המחקר, בפרסומים ובהוראה.