"אם אין מתיקות בתחתית הפאי, למי אכפת מהקישוט?" על תרגום אוכל ותרבות האוכל בחמישה רומנים ובתרגומיהם לעברית

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: