עקבות ההביטוס בתרגום: כיצד משתקפות זהויותיהם של מתרגמי ספרי מחמוד דרוויש לעברית בתרגומיהם

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: