אירוניה והומור בסירה אחת: היחס בין מערך המשתתפים לבין אירוניה והומור ב-Three Men in a Boat לג'רום ק' ג'רום, והשפעתו על שלושה מתרגומיו לעברית

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: