הפולמוס סביב שמות פרטיים, מחסרים ותחדישים בתרגומים לעברית של שר הטבעות כביטוי לחילופי נורמות

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: