תעביר בתוך השפה והספרות האנגלית: יצירות בעקבות jane eyre כמקרה מבחן.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: