מלגות

מדי שנה מקבלים שני סטודנטים מלגת לימודים ונשלחים לבית הספר הגבוה לתרגום בפריס .L'École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT)  המלגות ניתנות על פי החלטת שגרירות צרפת.

 

למלגות של האוניברסיטה ראו: מלגות והלוואות.