הנושאים המרכזיים בספרה של הארייט ביצ'ר סטו "אוהל הדוד תום" ובתרגומיו לעברית וביטוים באיורים

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: