מיכאל שלי לעמוס עוז: הדימוי הציבורי כרכיב מפתח בשיח שבין חנה למיכאל - השוואת מקור לתרגום

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: