תרגום האירוניה ב"מילכוד-22"

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: