מועמדים


ראשיתה של המחלקה לתרגום וחקר התרגום ב"מגמה למתורגמנות", אשר הוקמה ב- 1972, והמשכה בקבלת אישור מן המועצה להשכלה גבוהה לשמש כמחלקה המעניקה תארים מתקדמים. המחלקה לתרגום וחקר התרגום היא המחלקה היחידה בארץ המקנה תואר שני (במסלול עם תזה ובלי תזה) ותואר שלישי בתחומים אלה, ומשלבת בלימודים גם הכשרה מעשית בתרגום בכתב ובמתורגמנות (תרגום בעל-פה). מדי שנה בשנה נפתחים במחלקה מסלולי תרגום בשפות עברית <> אנגלית ועברית <> צרפתית. כמו כן, נפתחים לסירוגין מסלולים לשוניים נוספים: עברית <> ערבית, עברית <> גרמנית, עברית <> ספרדית ועברית / אנגלית <> רוסית, בכפוף למספר המתקבלים.

תנאי הקבלה
1. תואר ראשון בציון 80 בכל תחום שהוא.
2. על המועמדים לשלוט בעברית ובשפת התרגום השנייה (אנגלית, צרפתית, רוסית, ערבית או ספרדית). דרושה שליטה ברמה של שפת-אם בשפה אחת ושליטה קרובה לרמה של שפת-אם בשפה שנייה. השליטה בשפות התרגום תיבדק בבחינת כניסה בכתב ובריאיון אישי.


הבנה טובה של השפה האנגלית חשובה בכל המסלולים. במקרים מסוימים ניתן לחייב בהשלמה באנגלית, בייעוץ אישי עם ראש המחלקה.

מבוגרי חוגים בתחומים שאינם קרובים ניתן לדרוש השלמות, בייעוץ אישי עם ראש המחלקה.

פירוט הדרישות לתואר השני
מסלול א' – עם תזה
1. תכנית רגילה: 22 ש"ש, כולל התמחות מעשית, השתתפות בארבעה סמינריונים ובארבעה שיעורים עיוניים בחקר התרגום ובתורת התרגום, כתיבת תזה וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות. בנוסף, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.
2. תכנית למתמחים: המעוניינים יוכלו להוסיף שיעורי התמחות מעשית בתרגום בכתב ובע"פ במסלול הלשוני המתאים, בייעוץ אישי עם ראש המחלקה.
3. עבודת גמר (תזה): כתיבת העבודה – כמפורט באתר של הוועדה לתואר השני . לאחר בדיקת עבודת הגמר על-ידי המנחה וקורא/ת נוספ/ת, תיערך בחינה בעל-פה פנים-מחלקתית בנושא העבודה.
4. לימודי יהדות: כמקובל באוניברסיטה.

מסלול ב' – ללא תזה
1. 38 ש"ש, כולל התמחות מעשית, השתתפות בארבעה סמינריונים ובארבעה שיעורים עיוניים בחקר התרגום ובתורת התרגום, כתיבת שלש עבודות סמינריוניות והתמחות מעשית בתרגום בכתב ובע"פ במסלול הלשוני המתאים. בנוסף, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.
2. בהתייעצות עם מורי המסלול הלשוני הרלבנטי, יכול ראש המחלקה לפטור סטודנט משיעורי תרגום בע"פ בשנה"ל השנייה.
3. לימודי יהדות: כמקובל באוניברסיטה.

בחינות התמחות (בחינות דיפלומה)
תלמיד אשר סיים בהצלחה את כל חובותיו בתחום ההתמחות המקצועית יופנה לבחינות התמחות, תוך התייעצות עם ראש המחלקה. בחינות ההתמחות אינן חובה. ניתן להיבחן בתחומים אלה:
1. תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
2. תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
3. תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
4. תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
5. תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'
6. תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'

קבלת ציון 80 בבחינת התמחות תקנה הסמכה מקצועית באותו תחום. בתעודת המ"א יצוינו התחומים והשפות שבהם ניתנה ההסמכה.

לימודים לקראת תואר שלישי
במחלקה לתרגום וחקר התרגום ניתן ללמוד לקראת תואר דוקטור (PhD).