תכניות לימודים

המחלקה לתרגום וחקר התרגום מציעה שלוש תכניות לימודים לתואר שני וכן תכנית לתואר שלישי ותכנית לימודי תעודה בתרגום וחקר התרגום.

הלימודים לתואר השני ולימודי התעודה מיועדים לבעלי תואר ראשון, בכל תחום שהוא, בציון ממוצע 80 ומעלה, השולטים בעברית ובעוד שפה.

בזמן ההרשמה לתואר השני יש לציין את המסלול הלשוני ואת התכנית המועדפת. בדרך-כלל ניתן לשנות את בחירת התכנית במהלך שנת-הלימודים הראשונה, בהתייעצות עם המרצים במחלקה ועם ראש המחלקה.

התכנית לתואר שלישי מיועדת לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 ומעלה.

על הלומדים לתואר אקדמי להשתתף בלימודי יהדות על-פי דרישות האוניברסיטה.