תכניות לימודים

המחלקה לתרגום וחקר התרגום מציעה לימודים לתואר שני (עם תזה ובלי תזה) ולתואר שלישי בתרגום וחקר התרגום. בזמן ההרשמה מציינים את ההעדפה לתואר שני עם תזה או בלעדיה. בדרך-כלל ניתנת אפשרות לעבור ממסלול למסלול במהלך שנת-הלימודים הראשונה, בהתייעצות עם המרצים במחלקה ועם ראש המחלקה.

הלימודים במחלקה נחלקים לשתי קטגוריות: קורסים עיוניים (קורסי מבוא סמסטריאליים וסמינריונים שנתיים) וקורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל-פה ושיעורי סגנון).

קורסים עיוניים:

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת בחירה בין הקורסים.

בקורסי המבוא הסמסטריאליים הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים.  הקורסים הניתנים בתשע"ו: התרגום כתהליך פתרון בעיות, חקר התרגום – מאין ולאן?, תרגום ואידיאולוגיה, שיטות מחקר בתורת התרגום, תרגום ופרגמטיקה, דתות ותרגום, התרגום ומה שמעבר לו, כוללים תרגומיים, תרגום ויחסים טקסטואליים.

בסמינריונים השנתיים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. הסמינריונים הניתנים בתשע"ו: הטקסט המולטי-מודאלי ותרגומו, המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום, תרגום ומטפורה, אירופה נפגשת עם ערש לידתה: תרגומי טקסטים מימי הביניים בתקופה המודרנית, עקיפות ונימוס בשיח: השוואה בין תרבויות והשלכות לתרגום, תרגום ספרותי, תרגום הומור בגישה פרגמטית. מומלץ לתת קדימות לקורסים העיוניים המבואיים לפני ההשתתפות בסמינריונים.

חלק מן הקורסים המוצעים במחלקה הם קורסים מתוקשבים-חלקית. בשלב זה, מדובר בקורסים אשר חלק מן החומרים הנלמדים בהם הועלו לאתר הלמידה-מרחוק של אוניברסיטת בר-אילן, וניתן לגשת אליהם בכל עת.

קורסים מעשיים:

המחלקה מכשירה את בוגריה לתרגום בכתב ובעל-פה בהתאם לדרישות השוק, ותוך זיקה למחקר האקדמי בתחומים אלו. מדי שנה נפתחות שתי מגמות לשוניות בתרגום: עברית<>אנגלית ועברית<>צרפתית. כמו כן, נפתחות לסירוגין המגמות עברית<>ערבית, עברית<>רוסית, עברית<>גרמנית ועברית<>ספרדית, בכפוף למספר המתקבלים.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה משפה א' (החזקה) לשפה ב' ולהפך (לכל כיוון קורסים נפרדים) נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהדגיש את ההבדלים שיש לשים לב אליהם בתרגום בתחומים שונים. שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים שיטות תרגום וזיכרון בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור).  כמו כן, מתקיימים שיעורי סגנון בכל אחת משפות התרגום במטרה להקנות שליטה מיטבית בהן.

בוגרי המחלקה העוברים את בחינות הדיפלומה בתרגום בעל-פה משתלבים בשוק העבודה ומוזמנים לתרגם בכנסים ובאירועים מקומיים ובינלאומיים.  בוגרים שסיימו לימודי תרגום בכתב משתלבים בחברות שונות, במשרדי תרגום, במשרדים ממשלתיים וכעובדים עצמאיים, בין אם זו פרנסתם העיקרית או  עבודה נוספת.

הלימודים לתואר שני מתקיימים לאורך שנתיים, 3-2 ימים בשבוע. ניתן לפרוס את הלימודים על פני יותר שנים בהתייעצות עם צוות המחלקה. במגמות לשוניות הנפתחות אחת לשנתיים – עברית<>ערבית, עברית<>רוסית, עברית<>גרמנית ועברית<>ספרדית – חשוב להשתתף במלוא מכסת השיעורים המעשיים במועדם, שכן דחייתו של קורס מעשי משנה לשנה עלולה לחייב הפסקת לימודים והמתנה של שנה או יותר להשלמת התואר.

כל סטודנט במחלקה זכאי לגשת לבחינות התמחות (בחינות דיפלומה) במקצועות ההתמחות האלה (כולם או מקצתם), בהתייעצות עם המרצים במקצועות השונים:

  • תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
  • תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
  • תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'

אין חובה לגשת לבחינת הדיפלומה. הצלחה (קרי, ציון 80 ומעלה) בבחינה זו נרשמת בתעודת המ"א המוענקת לסטודנט בתום לימודיו. בחינות הדיפלומה מיועדות לסטודנטים מהמניין וההשתתפות בהן מותנית בהשלמת כל הקורסים בהתמחות המתאימה.

 

כמו כן ישנה אפשרות לתואר שני בתרגום וחקר התרגום בשילוב עם הוראת אנגלית כשפה זרה