ד"ר נחמה ברוך

ד"ר
הוראת סגנון עברי למתרגמים
ד"ר נחמה ברוך
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 
מידע נוסף: 

~~עוסקת בעריכת טקסטים מסוגים שונים: עריכת ספרי עיון, עריכת ספרי מדע, עריכת תרגום, עריכת אינטרנט ועוד.

• 2001–2006: עריכת לשון של לשוננו, כתב-העת של האקדמיה ללשון העברית.
• 2002–2005: עריכת לשון של סקריפט, כתב-העת של האגודה הישראלית לאוריינות.
• עריכת ספרים אקדמיים בהוצאת מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב.
• עריכת תרגום של ספרי פרוזה, הוצאות ספרים שונות.
• עריכת ספרי עיון (היסטוריה, משפט ועוד) בהוצאות ספרים שונות.

לקט עבודות:
• משה בר-אשר ומשה פלורנטין (עורכים), מחקרים בשומרונות, בעברית ובארמית, מוגשים לאברהם טל, מוסד ביאליק: ירושלים, תשס"ה.
• יורם פרי, יד איש באחיו: רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל, תל-אביב: הוצאת בבל, 2005.
• http://www.hhs.ph.biu.ac.il/about/ - גוף בפעולה: הומאוסטזיס בגוף האדם (אתר אינטרנט), אוניברסיטת בר-אילן ומשרד החינוך.
• יוסף נבו (עורך), שכנים במבוך: יחסי ישראל-ירדן לפני הסכם השלום ואחריו, תל-אביב: מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, 2004.
• תמר סוברן, שפה ומשמעות: סיפור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 2006 (הספר זכה בפרס בהט)
• החברה הערבית בישראל: אוגדן, ירושלים: יזמות קרן אברהם, 2009.
• דוד ביאל, לא בשמים: מסורת המחשבה היהודית החילונית, ירושלים: מכון הרטמן, 2011.