סגל אקדמי

ראש המחלקה

שםסמל מיון תפקיד טלפון
פרופ' ויסברוד רחל הוראה ומחקר 03-5318227

חוקרים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
תמונה ד"ר הירש גליה הוראה ומחקר 03-5318227
picture of professor Weizman פרופ' ויצמן אלדעה הוראה ומחקר 03-5318227
תמונה של הילה קרס ד"ר קרס הילה הוראה ומחקר 03-5317587

מומחים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
גב' בורט בלה הוראת השפה הגרמנית 03-5317326
ד"ר ברוך נחמה הוראת סגנון עברי למתרגמים 03-5317326
גב' הרן שולמית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי והצרפתי 03-5317568
גב' ווינובה טניה הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
ד"ר מוריס רות הוראת תרגום בכתב במסלול האנגלי
ד"ר נסים חיים הוראת תרגום בכתב במסלול הערבי
גב' סבנייה-גבריאל נרי הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי ומיומנויות מחשב 03-5289938
סואעד צאלח הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הערבי
גב' סטוליאר אורנה הוראת תרגום בכתב ובעל-פה מספרדית לעברית ומעברית לספרדית
גב' סטוצ'ינסקי-קופל ג'נט הוראת תרגום בעל-פה מעברית לספרדית
מר צ'רנובילסקי סטניסלב הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
תמונה: יהודית במהלך עבודת מתורגמנות גב' רובנובסקי-פז יהודית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
תמונה ד"ר שוסטר מיכל הוראת מתורגמנות קהילתית
גב' שר-מעייני אביבה הוראת מתורגמנות במסלול הצרפתי
גב' שרון אן-מרי הוראת תרגום בכתב במסלול הצרפתי