בשנת תשע"ט ייפתחו במחלקה תכניות חדשות לתואר שני וללימודי תעודה!

המחלקה מציעה תוכניות חדשות לבעלי תואר ראשון בכל תחום שהוא:

- לימודי תעודה המקנים את מקצועות התרגום בכתב ובעל פה

- תואר שני במתכונת מקוצרת

- תכנית מלאה המקנה מקצוע ותואר שני

פרטים נוספים כאן.