ייצוג השפה הגרמנית בזיקה לייצוג דמות הגרמני בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 1939 – 1945

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Advisor: 
תקציר בלועזית: