תרגום שמות פרטיים בחדשות לשפת הסימנים הישראלית

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
תקציר בלועזית: