קולו של המתרגם המובלע בטורים האישיים במהדורה הישראלית של PC Magazine המתורגמת לעברית בין השנים 2001-2005

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
תקציר בלועזית: